Följ Trafikanalys - pressrum

Transporter i förändring - 20 november

Evenemang

20
NOV
Stockholm City Conference Centre - Norra Latin, Drottninggatan 71b.
 

En omvärldskonferens om de stora samhällsförändringarna som påverkar transportsektorn.

Den 20 november bjuder Trafikanalys in till en omvärldskonferens som belyser några av de större och viktigare förändringarna som sker i samhället och som påverkar transportsektorn. Vi står inför flera viktiga vägval i skapandet av framtidens transportsektor och du får under en dag möjlighet att ta del av den senaste kunskapen och delta i diskussioner i högaktuella frågor som exempelvis:

  • Urbanisering och teknisk utveckling: kan förbättra vår tillgänglighet till transporter men vad innebär det för landsbygden?
  • Samhället och kostnaden för transporter - blir det billigare eller dyrare att transportera personer och gods i framtiden? Vad innebär transportkostnaderna för den samhällsekonomiska effektiviteten?
  • Ökande efterfrågan på transporter – hotas målet om en fossilfri transportsektor till 2030?
  • Hur utvecklas transportsektorn i förhållande till de transportpolitiska målen?

På konferensen deltar inbjudna talare samt experter från Trafikanalys som redogör för myndighetens senaste resultat.

Datum och tid: tisdag 20 november, kl. 10.00-16.30

Plats: Stockholm City Conference Centre - Norra Latin, Drottninggatan 71b.

Mer information: www.trafa.se/konferens