Följ Trafikanalys - pressrum

Nya bilar ökade med 10,4 procent

Nyhet   •   Jan 03, 2017 10:00 CET

Dieselbilar uppgick till 51,6 procent av nyregistreringarna, en minskning med
5,3 procentenheter jämfört med december föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 8,5 procent av nyregistreringarna, jämfört med 10,2 procent under december 2015.

Knappt 68 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 36 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 64 procent och kvinnor för resterande 36 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 37 354 av årsmodeller från 2014 – 2016 och 497 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 17 708 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 20 143 fordon. Nyregistreringarna av lastbilar ökade under december med 17 procent.

Den kraftiga ökningen av nyregistrerade MC med över 900 procent beror på de skärpta kraven för avgasutsläpp från och med 1 januari 2017, då en motorcykel måste uppfylla nivån Euro 4 för att få tas i bruk. Motorcyklar med lägre avgasklass är därför tvungna att tas i bruk (nyregistreras) för första gången innan årsskiftet 2016/2017.

Nyregistrering av fordon under december 2016 fördelade på fordonsslag

FordonsslagDecember 2015December 2016Förändring i procent
Personbilar34 29337 85110,4
- därav bensin11 28815 12234,0
- därav diesel19 50019 5220,1
- därav el32245340,7
- därav elhybrider1 0211 35332,5
- därav laddhybrider1 753915-47,8
- därav etanol/etanol flexifuel769221,1
- därav gas/gas flexifuel33239218,1
Andel (procent) miljöbilar MB2013*20,216,3
Husbilar (delmängd av personbilar)140137-2,1
Lastbilar5 0965 93716,5
Bussar1581686,3
Släpvagnar (exkl. husvagnar)2 3572 3710,6
Husvagnar8911327,0
Traktorer63296853,2
MC4854 966923,9
Mopeder klass 128039942,5
Snöskotrar2 6592 512-5,5
Terränghjulingar61279730,2

* Miljöbil från och med 1 januari 2013 enligt definitionen för skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006-2016 i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida, http://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s hemsida, http://www.scb.se/tk1001

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nyregistreringar för januari publiceras den 2 februari 2017 kl. 09.30.

Ytterligare information:

Anette Myhr, statistiker Trafikanalys

Tel. 010-414 42 17, e-post: Anette.Myhr@trafa.se

Frågor kan även ställas till:

Tina Svahn, statistiker Statistiska centralbyrån

Tel. 010-479 66 26, e-post: Tina.Svahn@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.