Följ Trafikanalys - pressrum

Taggar

Nyregistrering

Vägtrafik

Rapport: Fordon på väg 2017

Rapport: Fordon på väg 2017

Dokument   •   2018-08-21 09:22 CEST

Fordonsstatistik augusti

Dokument   •   2016-09-02 10:18 CEST

Fordonsstatistik månadsfil juli

Dokument   •   2016-08-02 09:30 CEST

Fordonsstatistik juni 2016

Dokument   •   2016-07-04 09:30 CEST

Rapport: Fartyg 2015 - Svenska och utländksa fartyg i svensk regi

Fordonsstatistik april 2016

Dokument   •   2016-05-02 09:48 CEST

Statistik Vägtrafikskador 2015 pdf-fil

Statistik Vägtrafikskador 2015 pdf-fil

Dokument   •   2016-04-27 09:38 CEST

Statistik Vägtrafikskador 2015 excelfil

Dokument   •   2016-04-27 09:38 CEST

Rapport: Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel

Fordonsstatistik månadsfil

Dokument   •   2016-04-01 12:17 CEST

Rapport 2016:1 Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 2016
Rapport: Inför en flygstrategi - ett kunskapsunderlag
Punktlighet på järnväg 2015

Punktlighet på järnväg 2015

Dokument   •   2016-03-15 10:16 CET

Statistikrapport

Fordon i län och kommuner 2015

Dokument   •   2016-02-05 09:51 CET

Fordonsstatistik månadsfil

Dokument   •   2016-02-01 09:50 CET

Fordonsstatistik månadsfil

Dokument   •   2016-01-04 09:48 CET