Följ Trafikanalys - pressrum

Taggar

Nyregistrering

Vägtrafik

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Östergötlands län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Östergötlands län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Örebro län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Örebro län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Västra Götalands län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Västra Götalands län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Västmanlands län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Västmanlands län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Västernorrlands län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Västernorrlands län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Västerbottens län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Västerbottens län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Värmlands län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Värmlands län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Uppsala län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Uppsala län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Södermanlands län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Södermanlands län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Stockholms län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Stockholms län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Skåne län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Skåne län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Norrbottens län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Norrbottens län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Kronobergs län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Kronobergs län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Kalmar län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Kalmar län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Jönköpings län.
Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Jämtlands län.
Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Hallands län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Hallands län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Gävleborgs län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Gävleborgs län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Gotland.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Gotland.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Dalarnas län.

Personbilar i trafik efter kommun och drivmedel vid slutet av år 2019 – Dalarnas län.