Följ Trafikanalys - pressrum

Nya bilar minskade med 2,3 procent

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2016 09:30 CEST

Under juli 2016 nyregistrerades 25 650 personbilar, en minskning med 2,3 procent jämfört med juli föregående år. Nedgången kan till viss del bero på så kallad kalendereffekt, då juli 2016 har två arbetsdagar färre än motsvarande månad 2015. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 50,3 procent av nyregistreringarna, en minskning med  4,9 procentenheter jämfört med juli föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 7,6 procent av nyregistreringarna, jämfört med 5,8 procent under juli 2015.

57 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 26 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 65 procent och kvinnor för resterande 35 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 24 482 av årsmodeller från 2014 – 2016 och 1 168 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 15 399 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 10 251 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under juli med 22,3 procent. Även husbilar, husvagnar, släpvagnar, bussar, traktorer och mopeder klass 1 ökade under juli 2016 jämfört med samma månad föregående år. Laddhybrider fortsätter att öka. I juli ökade laddhybriderna med över 200 procent jämfört med samma månad föregående år.

Nyregistrering av fordon under juli 2016 fördelade på fordonsslag

NyregistreringarJuli 2015Juli 2016Förändring i procent
Personbilar26 24225 650-2,3
- därav bensin10 23610 8185,7
- därav diesel14 47212 890-10,9
- därav el256107-58,2
- därav elhybrider59681035,9
- därav laddhybrider279859207,9
- därav etanol/etanol flexifuel7724-68,8
- därav gas/gas flexifuel325140-56,9
Andel miljöbilar MB201313,714,0
Husbilar (delmängd av personbilar)69286324,7
Lastbilar2 6933 29422,3
Bussar1151171,7
Släpvagnar (exkl. husvagnar)4 7754 7870,3
Husvagnar48454713,0
Traktorer38348927,7
MC1 5451 483-4,0
Mopeder klass 11 3941 56612,3
Snöskotrar3829-23,7
Terränghjulingar565502-11,2

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006-2016 i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida, http://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s hemsida, http://www.scb.se/tk1001

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nyregistreringar för augusti publiceras den 2 september 2016 kl. 09.30.

Ytterligare information:

Mats Wiklund, statistiker Trafikanalys

Tel. 010-414 42 32, e-post: mats.wiklund@trafa.se

Frågor kan även ställas till:

Annika Johansson, Statistiska centralbyrån

Tel. 019-17 68 25, e-post: annika.johansson@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.