Följ Trafikanalys - pressrum

Nya bilar ökade med 11,1 procent

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2016 09:30 CEST

Under juni 2016 nyregistrerades 38 237 personbilar, en ökning med
11,1 procent jämfört med juni föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 52,8 procent av nyregistreringarna, en minskning med
4,8 procentenheter jämfört med juni föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 7,4 procent av nyregistreringarna, jämfört med 6,2 procent under juni 2015.

Knappt 65 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 31 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för resterande 34 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 36 868 av årsmodeller från 2014 – 2016 och 1 369 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 18 602 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 19 635 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under juni med 16,2 procent. Husbilar, husvagnar, släpvagnar, bussar, traktorer, motorcyklar och mopeder klass 1 ökade under juni 2016 jämfört med samma månad föregående år. För femte månaden i rad ökar laddhybrider med över 100 procent jämfört med samma månad föregående år.

Nyregistrering av fordon under juni 2016 fördelade på fordonsslag

NyregistreringarJuni 2015Juni 2016Förändring i procent
Personbilar34 41438 23711,1
- därav bensin12 43415 17922,1
- därav diesel19 83320 2061,9
- därav el328219-33,2
- därav elhybrider9149675,8
- därav laddhybrider4791 137137,4
- därav etanol/etanol flexifuel112106-5,4
- därav gas/gas flexifuel31141734,1
Andel miljöbilar MB201317,415,6
Husbilar (delmängd av personbilar)86799214,4
Lastbilar4 7075 47116,2
Bussar11316646,9
Släpvagnar (exkl. husvagnar)5 2635 3381,4
Husvagnar54260912,4
Traktorer45066046,7
MC1 7041 8066,0
Mopeder klass 11 4801 67012,8
Snöskotrar2622-15,4
Terränghjulingar720585-18,8

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006-2016 i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida, http://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s hemsida, http://www.scb.se/tk1001

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nyregistreringar för juli publiceras den 2 augusti 2016 kl. 09.30.

Ytterligare information:

Andreas Holmström, statistiker Trafikanalys

Tel. 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafs.se

Frågor kan även ställas till:

Tina Svahn, statistiker Statistiska centralbyrån

Tel. 019-17 66 26, e-post: Tina.Svahn@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.