Följ Trafikanalys - pressrum

Nya bilar ökade med 3,6 procent

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2016 10:18 CEST

Under augusti 2016 nyregistrerades 28 811 personbilar, en ökning med 3,6 procent jämfört med augusti föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 47,6 procent av nyregistreringarna, en minskning med  7,3 procentenheter jämfört med augusti föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 8,8 procent av nyregistreringarna, jämfört med 6,2 procent under augusti 2015.

Knappt 60 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 30 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 63 procent och kvinnor för resterande 37 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 27 784 av årsmodeller från 2014 – 2016 och 1 027 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 19 693 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 9 118 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under augusti med 49,9 procent.

Alla fordonslag förutom terränghjulingar ökade under augusti 2016 jämfört med samma månad föregående år.

Nyregistrering av fordon under augusti 2016 fördelade på fordonsslag

NyregistreringarAugusti 2015Augusti 2016Förändring i procent
Personbilar27 82128 8113,6
- därav bensin10 80012 56116,3
- därav diesel15 29213 721-10,3
- därav el260153-41,2
- därav elhybrider6111 22199,8
- därav laddhybrider308787155,5
- därav etanol/etanol flexifuel123102-17,1
- därav gas/gas flexifuel427263-38,4
Andel (procent) miljöbilar MB2013*15,114,6
Husbilar (delmängd av personbilar)38257149,5
Lastbilar3 9875 97749,9
Bussar18620912,4
Släpvagnar (exkl. husvagnar)3 9934 46811,9
Husvagnar27937835,5
Traktorer36155754,3
MC1 1721 2143,6
Mopeder klass 11 1271 47931,2
Snöskotrar62654,8
Terränghjulingar493412-16,4

* Miljöbil från och med 1 januari 2013 enligt definitionen för skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006-2016 i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida, http://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s hemsida, http://www.scb.se/tk1001

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nyregistreringar för september publiceras den 3 oktober 2016 kl. 09.30.

Ytterligare information:

Anette Myhr, statistiker Trafikanalys
Tel. 010-414 42 17, e-post: Anette.Myhr@trafa.se

Frågor kan även ställas till:

Tina Svahn, statistiker Statistiska centralbyrån
Tel. 019-17 66 26, e-post: Tina.Svahn@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.